Dokumenty SVOČ ke stažení

Dokumenty SVOČ ke stažení

Pravidla soutěže:

Pravidla XIV. ročníku soutěže SVOČ na PF UK  ke stažení 

Přihláška:

V souladu s bodem 3. 3. pravidel soutěže SVOČ na PF UK se soutěžící do soutěže přihlašuje pouze prostřednictvím online přihlašovacího formuláře dostupného zde.

Ostatní dokumenty ke stažení:

Vzor titulní strany soutěžní práce (příloha č. 1 Pravidel soutěže SVOČ na PF UK) ke stažení zde.

Vzor prohlášení o autorství a původnosti práce a souhlas s publikací práce (příloha č. 2 Pravidel soutěže SVOČ na PF UK) ke stažení zde.