Stipendium za vynikající studijní výsledky

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás informoval o přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky v tomto akademickém roce.

Přidělení tohoto stipendia se řídí Pravidly pro přiznávání stipendií na Právnické fakultě UK a Stipendijním řádem UK a pro udělení prospěchového stipendia je třeba splňovat i všechny ostatní podmínky uvedené v čl. 2 Pravidel pro přiznávání stipendií.

V souladu s těmito pravidly byl stanoven hraniční vážený prospěchový průměr pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2014/2015, který je 1,37.

Konkrétní výši stipendia za vynikající studijní výsledky stanovil děkan po vyjádření akademického senátu dne 3. 12. 2015 a které činí

Kč 11 500,--

Studentky a studenti, kterým vznikl nárok na prospěchové stipendium, byli dne 3. 12. 2015 informováni e-mailem a následně vyzvání k převzetí „Rozhodnutí o přiznání stipendia“ na studijním oddělení.

Aby mohlo být stipendium vyplaceno ještě před vánočními svátky, musí rozhodnutí o udělení stipendia nabýt právní moci. K tomu je nutné, aby studenti toto rozhodnutí osobně převzali a zároveň se také vzdali lhůty pro přezkum, která je 30 dní od doručení rozhodnutí. Právě z těchto důvodů je nutné, aby studenti převzali tato rozhodnutí osobně na studijním oddělení a to od pondělí 7. prosince do pondělí 14. prosince včetně.

Studentům, kteří tato rozhodnutí osobně nepřevezmou, bude rozhodnutí zasláno poštou a stipendium vyplaceno až po uplynutí 30 dnů od doručení rozhodnutí, tj. až v novém roce 2016.


Mgr. Miroslav Sojka
vedoucí studijního oddělení

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111