Stipendijní nabídky v zahraničí na základě mezinárodních (vládních) smluv na rok 2017/2018

Vážené studentky, vážení studenti,

 

v případě Vašeho zájmu o tuto nabídku stipendií do rozličných zemí naleznete nezbytné informace na webu UK http://www.cuni.cz/UK-40.html a na webu Domu zahraniční spolupráce MŠMT www.dzs.cz.

Vzhledem k tomu, že přihláška do těchto stipendijních programů musí být před jejím postoupením na rektorát UK posouzena fakultou, je nutné předložit přihlášku společně se všemi požadovanými přílohami nejprve na zahraniční oddělení PF UK, a to v úředních hodinách nejpozději 8 dní před termínem uzávěrek na rektorátu UK (vizte informaci na stránkách rektorátu UK).


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111