Stipendijní nabídky DAAD pro Spolkovou republiku Německo

 

Stipendijní nabídky DAAD pro Spolkovou republiku Německo

 

Termín a místo podání přihlášek:

do 15. listopadu

Akademická informační agentura (AIA)

Dům zahraničních služeb MŠMT

Na Poříčí 1035/4

110 00 Praha 1

Karla Benešová

tel.: 221 850 504

e-mail: aia @ dzs.cz

 

Výjimky: Stipendia DAAD / Roche Diagnostics, Stipendia pro umělce, PPP, Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce, Studijní a koncertní cesty a studijní praxe skupin zahraničních studentů (viz informace na www.daad.de a www.daad.cz)

 

Další informace v německém jazyce:

– Databáze stipendií DAAD (Stipendiendatenbank): www.funding-guide.de

– Potřebné podklady pro podání přihlášky (Länderspezifische Hinweise): www.daad.de/stipendien

– Formuláře ke stažení: www.daad.de/de/form

– Ostatní informace: www.daad.de/laenderinformationen/tschechischerepublik/de/

 

Další informace v českém jazyce:

– www.dzs.cz/aia – Stipendijní pobyty dle mezinárodních smluv – Harmonogram uzávěrek – Německo – DAAD

– www.daad.cz v sekci Stipendia

 

 

Stipendia umožňující účast na letním kurzu

Do letních kurzů pořádaných na německých vysokých školách se mohou hlásit studenti všech vědních oborů, kteří budou v době podání žádosti ve druhém nebo vyšším ročníku bakalářského, magisterského nebo navazujícího magisterského studia. Minimální věk uchazečů je 18 let. Stipendium je určeno studentům, kteří ještě neabsolvovali žádný delší studijní pobyt v některé z německy mluvících zemí.

Délka stipendia: 3–4 týdny

Výše stipendia: 850 eur plus další příspěvky

 

Letní akademie

DAAD poskytuje každoročně finanční prostředky umožňující účast na vybraných odborných letních školách. Stipendia jsou určena studentům vyšších ročníků, čerstvým absolventům vysokých škol a mladým vědcům. Přihlášky se zasílají přímo organizátorům akademie.

Bližší informace: www.daad.cz – Stipendia – Stipendia DAAD

Studijní stipendia pro absolventy všech vědních oborů

Stipendium nabízí studentům možnost absolvovat na některé z německých vysokých škol ucelené nástavbové či navazující magisterské studium a získat německý titul „Master“ nebo jiný vysokoškolský diplom. Stipendium podporuje také 1 rok studia na německé vysoké škole v rámci nástavbového studia v ČR. Hlásit se mohou absolventi všech vědních oborů, kteří budou mít nejpozději v době nástupu na stipendium ukončené vysokoškolské vzdělání (bakalář, magistr, inženýr).

Studenti, kteří v době odevzdání žádosti pobývají na území Německa déle než 15 měsíců, se o toto stipendium ucházet nemohou. Potvrzení německé vysoké školy o přijetí na vybraný studijní obor (Zulassung) musí být buď přiloženo k přihlášce, nebo předloženo organizaci DAAD nejpozději před nástupem na stipendium.

Délka stipendia: 10 měsíců (od 1. 10.) až 24 měsíců

Výše stipendia: 750 eur plus další příspěvky

 

Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce

Tato stipendia umožňují doktorantům a mladým vědcům absolvovat výzkumný nebo vzdělávací pobyt na německé vysoké škole. O toto stipendium se mohou ucházet absolventi vysokých škol, případně studenti posledních ročníků. K žádosti o stipendium je třeba přiložit mimo jiné písemné potvrzení německého profesora, že povede práci studenta, popř. zvací dopis přijímací instituce a podrobný popis výzkumného projektu nebo studijního záměru a pracovní plán pobytu.

Studenti, kteří v době odevzdání žádosti pobývají na území Německa déle než 15 měsíců, se o toto stipendium ucházet nemohou.

Délka stipendia: 1–6 měsíců, 7–10 měsíců, 3–4 roky

Výše stipendia: 750 až 1 000 eur plus další příspěvky

Termín a místo podání přihlášky: do 15. listopadu on-line přes portál DAAD

Další informace: www.daad.de – Infos für Ausländer – Stipendien finden

Nová pozvání pro bývalé stipendisty

O toto stipendium mohou požádat bývalí stipendisté organizace DAAD, jimž bylo v minulosti uděleno studijní stipendium či výzkumné stipendium delší než 6 měsíců a rovněž někdejším stipendistům, kteří studovali minimálně jeden rok v bývalé NDR. Uchazeči musí být nejméně tři roky zpět v rodné zemi, další žádost o stipendium je možná opět za tři roky.

Výzkumnou nebo odbornou pracovní činnost mohou stipendisté vykonávat na některé ze státem uznaných vysokých škol či na mimouniverzitním výzkumném pracovišti. Bývalí stipendisté působící mimo vědeckou sféru mohou žádat o podporu pracovního záměru.

Délka stipendia: 1–3 měsíce (od 1. 6. do 31. 1.)

Výše stipendia: 2 000 eur (asistenti, mladí docenti), příp. 2 150 až 2 300 eur (profesoři)

 

Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce

Tato stipendia umožňují vysokoškolským učitelům a vědeckým pracovníkům výzkumné pobyty na německých vysokých školách a vědeckých ústavech. Žadatelé mohou stipendium čerpat jednou za tři roky.

Délka stipendia: 1–3 měsíce (od 1. 6. do 31. 1.)

Výše stipendia: 2 000 eur nebo 2 150 eur, max. 2 300 eur

 

Program podpory společných projektů (PPP program)

Cílem programu je podpora spolupráce mezi výzkumnými skupinami z České republiky a Německa. Velký důraz je kladen na podporu studijních pobytů mladých doktorandů a postdoktorandů působících v rámci vědecké spolupráce. Program je určen uchazečům ze všech vědních oborů. V rámci programu jsou financovány náklady spojené s cestou a pobytem realizovaným za účelem spolupráce českých a německých vědeckých týmů. Délka podpory projektu je dva roky.

Termín podání přihlášky pro nové uchazeče: 31. 7.; stipendium je možné čerpat od 1. 2. následujícího roku.

Další informace: www.daad.de/ppp - Suche Projektförderung

 

Další programy: DLR – DAAD Research Fellowship, Hoschschulpartnerschaften

Bližší informace k těmto programům: www.daad.de – Infos für Ausländer – Stipendien finden

 

Závazné informace ke stipendiím DAAD: www.daad.de

DAAD – Informační centrum Praha, c/o Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha 1

tel.: +420 224 931 182, fax: +420 224 931 183, e-mail: info @ daad.cz

www.daad.cz


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111