Stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2012/2013

V souladu s ust. čl. 4 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze a ust. čl. 2 a 4 Pravidel pro přiznávání stipendií na Právnické fakultě UK v Praze  přiznal děkan fakulty stipendium za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2012/2013 ve výši 17. 000 ,- Kč  celkem 311 studentkám a studentům při splnění podmínek pro jeho přiznání.
Výše stipendia byla projednána Akademickým senátem Právnické fakulty UK.
Studentkám a studentům, kterým bylo stipendium přiznáno  bylo zasláno přiznání dopisem a sdělení emailem.

Stipendium je poukázáno bezhotovostně na bankovní účet, případně náhradním způsobem výplaty.
Dotazy spojené s přiznáváním a vyplácením stipendií je možné adresovat na
prouza @ prf.cuni.cz  .

 

 

Mgr. Jaroslav Prouza
      vedoucí studijního oddělení

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111