Stipendia za vynikající studijní výsledky přiznaná v ak. roce 2016/2017

Vážený prospěchový průměr pro stipendia za vynikající studijní výsledky přiznaná v akademickém roce 2016/2017 je 1,45.

Po projednání  v akademickém senátu dne 1. 12. 2016 stanovil děkan výši stipendia za vynikající studijní výsledky 11 000 Kč.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111