Stipendia za vynikající studijní výsledky přiznaná v ak. roce 2016/2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás informoval, že hraniční vážený prospěchový průměr pro stipendia za vynikající studijní výsledky přiznaná v akademickém roce 2016/2017 je 1,45.

Výši stipendia stanovil děkan po vyjádření akademického senátu PF UK dne 1. 12. 2016 na částku 11 000 Kč.

Přidělení tohoto stipendia se řídí Pravidly pro přiznávání stipendií na Právnické fakultě UK a Stipendijním řádem UK

Studentky a studenti, kterým vznikl nárok na stipendium za vynikající studijní výsledky, byli 2. 12. 2016 informováni e-mailem a vyzváni k převzetí "Rozhodnutí o přiznání stipendia" na studijním oddělení.

Studentům, kterým rozhodnutí o přiznání stipendia nabylo právní mocí do 12.12.2016, bude stipendium vyplaceno na bankovní účet do 21. 12. 2016.Mgr. Miroslav Sojka
vedoucí studijního oddělení

aktualizováno 14.12.2016 22:57


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111