Stipendia Hermann und Else Schnabel Stiftung na UNI Hamburk

Semestrální stipendia Nadace Hermanna a Else Schnabel
na Univerzitě Hamburk na zimní semestr 2016/2017

Partnerská Univerzita Hamburk nabízí v rámci meziuniverzitní dohody studentům a doktorandům Univerzity Karlovy čtyřměsíční stipendia na zimní semestr akademického roku 2016/2017.

Stipendium je určeno pro: studenty vyšších ročníků a doktorandů všech studijních oborů s výjimkou studentů zubního lékařství a farmacie

Délka stipendia: 4 měsíce - v průběhu zimního semestru 2016/2017

Výše stipendia: 800,- EUR měsíčně

Počet stipendií: 3 stipendia

Termín podání přihlášek na Zahraniční oddělení PF UK je 7.4.2016

Zahraniční oddělení fakult postupují přihlášky svých studentů se stanoveným pořadím na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK, kde proběhne konečné výběrové řízení.


Podklady k žádosti o stipendium:
• vyplněný formulář (k vyzvednutí na Zahraničním oddělení PF UK - pí. Beranová)
• 1 fotografie
• studijní záměr (motivační dopis) v češtině a němčině
• předběžný studijní plán (přehled kurzů) na semestr v Hamburku (pro studenty magisterských programů)
• potvrzení o dobré znalosti němčiny (minimálně B1)+
• strukturovaný životopis v němčině
• přehled studijních výsledků s anglickým či německým překladem
• kopie pasu (stránka s identifikačními údaji)
• potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce (týká se doktorandů)
• 2 doporučující dopisy vysokoškolských pedagogů na UK v němčině či angličtině
• akceptační dopis od hamburského vysokoškolského pedagoga (pro doktorandy je podmínkou, pro studenty není nutný)
Ad+ Doktorandi se mohou prokázat dobrou znalostí angličtiny, základní znalost němčiny je vítána.

Všechny podklady k žádosti o stipendium je třeba předložit ve dvojím vyhotovení – v jednom originálu a jedné kopii tohoto originálu.
 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111