Stipendia Else und Herman Schnabel Stiftung na UNI Hamburg

 

Semestrální stipendia Nadace Hermanna a Else Schnabel
na Univerzitě Hamburk na letní semestr 2014/2015
 
Partnerská Univerzita Hamburk nabízí v rámci meziuniverzitní dohody studentům a doktorandům Univerzity Karlovy čtyřměsíční semestrální stipendijní pobyty na letní semestr akademického roku 2014/2015.
 
Stipendium je určeno pro:studenty vyšších ročníků a doktorandů všech studijních oborů s výjimkou studentů zubního lékařství a farmacie
 
Délka stipendia:                     4 měsíce -  v letním semestru 1.4.-31.7
 
Výše stipendia:                       800,- EUR měsíčně
 
Počet stipendií:                       4 stipendia 
 
TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA PF UK JE 30.10.2014 (NA ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH)!
Zahraniční oddělení fakultpostupují  přihlášky svých studentůse stanoveným pořadímna Odbor pro zahraniční vztahy Rektorátu UK, kde proběhne konečné výběrové řízení.
 
 
Podklady k žádosti o stipendium:
·         vyplněný formulář ”Bewerbung um ein Stipendium im Rahmen der Partnerschaft” (dostupný na http://www.cuni.cz/UK-3055.html)
·         1 fotografie
·         studijní záměr (motivační dopis) v češtině a němčině
·         potvrzení o dobré znalosti němčiny (minimálně B1)+
·         strukturovaný životopis v němčině
·         přehled studijních výsledků s anglickým či německým překladem
·         kopie pasu (stránka s identifikačními údaji)
·         potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce (týká se doktorandů)
·         2 doporučující dopisy vysokoškolských pedagogů na UK v němčině či angličtině
·         akceptační dopis od hamburského vysokoškolského pedagoga (pro doktorandy je podmínkou, pro studenty není nutný)
Ad+  Doktorandi se mohou prokázat dobrou znalostí angličtiny, základní znalost němčiny je vítána.
 
Všechny podklady k žádosti o stipendium je třeba předložit ve dvojím vyhotovení – v jednom originálu a jedné kopii tohoto originálu.
 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111