Stipendia a granty Husovy nadace

 

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje nový ročník programů, které jsou určeny studentům a akademickým pracovníkům českých a slovenských vysokých škol.

Jedná se o program Stipendium Husovy nadace, který má za cíl umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) start do jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách.

Stipendium ve výši 60.000,- Kč je jednoroční na akademický rok 2014/2015 a je určeno pro žadatele do 35 let, působícím v humanitních a společenskovědních oborech.
Podmínky soutěže 

Dalším programem je Grant Husovy nadace, který je určen pro doktorandy nebo doktory do 35 let věku, působící v neaplikovaných humanitních a společenskovědních oborech.

Nadace v rámci tohoto programu podpoří vypracování studie na zadané téma, které považuje za důležité z hlediska svého poslání podporovat svobodné bádání a učení.
Podmínky soutěže.
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111