Státní doktorská zkouška leden 2015 - přihlašování

Přihlašování na státní doktorskou zkoušku - leden 2015

Přihlásit se mohou pouze ti studenti doktorského studijního programu, kteří mají splněnou zkoušku z obecných základů právní vědy a obou světových jazyků.

Ke státní doktorské zkoušce, která se bude konat v lednu 2015, se prosím přihlašujte od 6. 11. 2014 – 14. 11. 2014. Vyplňte prosím přihlášku ke státní doktorské zkoušce, kterou naleznete na webu. K přihlášce se nově přikládá přehled publikační činnosti potvrzený školitelem a zpráva školitele o vědecké činnosti přihlašovaného, která musí být potvrzena oborovým garantem. Pokud jste nic nevypublikovali, uveďte tuto skutečnost do přihlášky. Přihlášku spolu s ostatními dokumenty odevzdejte prosím na studijní oddělení – referát doktorského studia. Přihlášku ke státní doktorské zkoušce naleznete zde: http://www.prf.cuni.cz/dcz/dokumenty/dokumenty-studijni-oddeleni/1404045580/

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111