Stanovení max. počtu přijímaných uchazečů do prezenční formy studia Ph.D. ak. r. 2018/2019

V návaznosti na Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v akademickém roce 2018/2019 stanovil děkan počet doktorandů, jež je možné pro akademický rok 2018/2019 přijmout do prezenční formy studia, na 20.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111