SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ DĚKANA A PŘEDSEDY AKADEMICKÉHO SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

 

Společné prohlášení děkana a předsedy akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy
 
Připojujeme se k prohlášením rektora Univerzity Karlovy a řady reprezentantů fakult, kteří vyjádřili své politování nad skutečností, že prostor Albertova, upomínající na 17. listopad 1939 a 17. listopad 1989, byl ve výroční den zneužit k hlásání názorů hrubě odporujících humanistické tradici Univerzity Karlovy, a že v důsledku nepřiměřeného postupu pořadatelů a policie nebylo členům akademické obce Univerzity Karlovy umožněno vzdát u pamětní desky na Albertově poctu těm, kteří se zasloužili o naši svobodu.
 
21. listopadu 2015
 
 
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan PF UK

 

Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., předseda AS PF UK

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111