SOUTĚŽ ČESKÁ HLAVA

 

Česká hlava je projekt na podporu vědecké a technické inteligence. V rámci tohoto projektu společně s vládou ČR je vyhlášena každý rok soutěž Česká hlava pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol. V rámci této soutěže vítězní laureáti získávají finanční příspěvek, který pro letošní rok dosahuje částky téměř 2 miliónu korun. O laureátech rozhoduje na základě nominací nezávislá porota složená ze zástupců vysokých škol akademie věd a odborníků z praxe.
Cílem je, aby při výběru vítězů nebyla opomenuta žádná mimořádná práce či významný počin. Pokud víte o takové práci, která si zaslouží nominaci do této soutěže, informujte mě co nejdříve, abychom mohli zkompletovat dokumenty a údaje k přihlášení zašlete (Požadovaná data k přihlášení najdete zde). Prosím o zaslání požadovaných informací o žadateli do 1.6.2013 na adresu: krabcova @ prf.cuni.cz

Ceny jsou vyhlášeny v těchto kategoriích:

1. Národní cena vlády Česká hlava za celoživotní mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji
- finanční odměna 1 000 000 Kč.

2. Cena společnosti Kapsch - cena za mimořádný počin v oblasti vývoje a výzkumu, patent, technologii atd. dosažený v posledních několika letech
- finanční odměna 300 000 Kč.

3. Cena Nadačního fondu Česká hlava - cena pro Čecha, působícího v zahraničí
- finanční odměna 200 000 Kč.

4. Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR - cena pro firmu, za nejvýraznější výrobkovou či technologickou inovaci.

5. Cena Ministra životního prostředí - cena za výzkum či vývoj nejvýraznější technologie, nebo výrobku, uskutečněný v posledních několika letech s prokazatelným pozitivním vlivem na životní prostředí - cena pro fyzické nebo právnické osoby
- finanční odměna 200 000 Kč.

6. Cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR - cena pro studenty doktorandského studijního programu
- finanční odměna 100 000 Kč.

7. Cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR - cena pro studenta bakalářského nebo magisterského studijního programu
- finanční odměna 60 000 Kč.


 
Bližší informace a statut soutěže Česká hlava pro rok 2013 naleznete v příloze nebo na stránkách http://www.ceskahlava.cz/index.php?mainpager=page&id=537&csum=1c16c53

Oddělení pro vědu, výzkum a edici

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111