Seznamy přihlášených studentů 5. ročníku k státním závěrečným zkouškám – leden 2015

2. část SZZK – Správní právo a trestní právo : 14. – 19. 1. 2015
3. část SZZK – Občanské právo hmotné a procesní a obchodní právo :
NOVÁ úprava OZ : 20. – 27. 1. 2015
STARÁ úprava OZ : 27. 1. 2015

Seznam přihlášených studentů k 2. části SZZK najdete zde.
Seznam přihlášených studentů k 3. části SZZK (NOVÁ úprava OZ) najdete zde.
Seznam přihlášených studentů k 3. části SZZK (STARÁ úprava OZ) najdete zde.

 

! NOVÁ AKREDITACE !
3. část SZZK – Občanské právo hmotné a procesní a obchodní právo : 27. 1. 2015
4. část SZZK – Správní právo, trestní právo a ústavní právo : 19. 1. 2015

Seznam přihlášených studentů k 3. části SZZK najdete zde.
Seznam přihlášených studentů k 4. části SZZK najdete zde.

Poslední den pro obhajobu diplomové práce (pro účast na březnových promocích) je 29. leden 2015.
Termín Mgr. promocí : 10. a 11. března 2015.
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111