Seznam volitelných předmětů v ak. roce 2015/2016 po navýšení kreditů

 

Poř.
Kód
Název předmětu
Rozsah
Kred.
1
HV2077
Academic writing
0/2
4
2
HV2076
Aktuální otázky ústavního práva
0/1
3
3
HV1420
Akviziční financování v praxi
2/0
3
4
HV2078
Anglická gramatika pro právníky I.
0/2
4
5
HV2080
Anglická gramatika pro právníky II.
0/2
4
6
HV1570
Čínština I
2/0
4
7
HV1575
Čínština II
2/0
4
8
HV1676
Čtení k právnímu a politickému myšlení
2/0
3
9
HV0001
Diplomový seminář II.
0/0
6
10
HV1851
Einführung in das Schweizerische Verfassungs- und Verwaltungsrecht
2/0
3
11
HV3054
Filosofie práva a státu novověku
0/2
3
12
HV3053
Filosofie práva a státu starověku a středověku
0/2
3
13
HV1640
Gender a právo
0/0
3
14
HV1662
Horní, energetické a atomové právo
2/0
3
15
HV3010
Intensivkurs Business Transactions in the EU II.
4/0
3
16
HV1710
Introduction to English and European Union Law I.
0/0
4
17
HV1720
Introduction to English and European Union Law II.
0/0
4
18
HV1730
Introduction to English and European Union Law III.
0/0
4
19
HV1740
Introduction to English and European Union Law IV.
0/0
4
20
HV0143
Italský jazyk pro začátečníky I.
0/2
3
21
HV0144
Italský jazyk pro začátečníky II.
0/2
3
22
HV2079
Komunikační a presentační dovednosti
0/2
3
23
HV2035
Korupce: fenomen, příčiny a důsledky. Odhalování a trestání.
0/2
3
24
HV3025
Letní praxe I.
0/0
3
25
HV3026
Letní praxe II.
0/0
3
26
HV2086
Letní škola – Základy business mediace
0/0
3
27
HV1599
Letní škola mediace
0/0
3
28
HV1499
Mediace a další alternativní metody řešení sporů
2/0
3
29
HV1622
Mediation as International Disputes Resolution
0/2
4
30
HV1460
Moot court – pracovní právo
0/1
3
31
HV1664
Mořské a vodní právo
2/0
3
32
HV1623
Negotiation as Dispute Resolution
0/2
4
33
HV1585
Odborná praxe - kurzy spotřebitelské gramotnosti
0/0
4
34
HV1490
Odborná praxe - praxe na Ministerstvu vnitra ČR I.
0/2
4
35
HV1890
Odborná praxe - praxe na Ministerstvu vnitra ČR II.
0/2
4
36
HV2026
Odborná praxe - praxe na Ministerstvu zahraničních věcí ČR I.
0/0
4
37
HV2027
Odborná praxe - praxe na Ministerstvu zahraničních věcí ČR II.
0/0
4
38
HV2010
Odborná praxe - praxe na orgánech veřejné správy ochrany životního prostředí
0/2
4
39
HV2011
Odborná praxe - praxe na soudech I.
0/0
4
40
HV2014
Odborná praxe - praxe na soudech II.
0/0
4
41
HV2022
Odborná praxe - praxe na soudech III.
0/0
4
42
HV2043
Odborná praxe - praxe na soudech IV. (Vrchní soud v Praze)
0/0
4
43
HV2033
Odborná praxe - praxe na státním zastupitelství
0/2
4
44
HV2037
Odborná praxe - praxe na středních školách I.
0/0
4
45
HV2034
Odborná praxe - praxe na středních školách II.
0/0
4
46
HV2044
Odborná praxe - praxe na středních školách III.
0/0
4
47
HV2024
Odborná praxe - praxe na úřadech městských částí v Praze či Magistrátu HMP
0/0
4
48
HV2029
Odborná praxe - praxe v advokátních kancelářích ve spolupráci s ČAK
0/0
4
49
HV2040
Odborná praxe - praxe v Kanceláři ombudsmana pro zdraví I.
0/0
4
50
HV2042
Odborná praxe - praxe v Kanceláři ombudsmana pro zdraví II.
0/0
4
51
HV2016
Odborná praxe - praxe v neziskových organizacích ochrany uprchlíků a migrantů
0/0
4
52
HV2023
Odborná praxe - praxe v neziskových organizacích ochrany životního prostředí
0/2
4
53
HV1550
Odborná praxe - praxe ve sportovních asociacích
2/0
4
54
HV1480
Ochrana lidských práv v teorii i praxi I.
2/0
3
55
HV1485
Ochrana lidských práv v teorii i praxi II.
2/0
3
56
HV0742
Parlament ČR: teorie a praxe
2/0
3
57
HV5070
Právní informační systémy
0/2
3
58
HV3018
Právní praxe na středních školách II.
2/0
3
59
HV3050
Právní psaní
2/0
3
60
HV1101
Právní systémy zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky
2/0
3
61
HV0313
Právnická angličtina III
0/2
3
62
HV0153
Právnická francouzština III
0/2
3
63
HV0183
Právnická italština III
0/2
3
64
HV0983
Právnická němčina III
0/2
3
65
HV1383
Právnická ruština III
0/2
3
66
HV1373
Právnická španělština III
0/2
3
67
HV1530
Právo a cestovní ruch
2/0
3
68
HV4040
Právo a film
0/2
3
69
HV2087
Právo elektronických komunikací
0/2
3
70
HV2088
Právo informačních a komunikačních technologií I
0/2
3
71
HV2089
Právo informačních a komunikačních technologií II
0/2
3
72
HV2234
Právo v kontextu I.
0/2
3
73
HV2235
Právo v kontextu II.
0/2
3
74
HV3040
Profesní etika v právní teorii a praxi
2/0
3
75
HV4041
Proměny státnosti v procesu europeizace
2/0
3
76
HV3030
Předstátnicová výuka z občanského práva hmotného a procesního
2/0
3
77
HV3031
Předstátnicová výuka z obchodního práva
2/0
3
78
HV3033
Předstátnicová výuka z trestního práva
2/0
3
79
HV3034
Předstátnicová výuka z ústavního práva
2/0
3
80
HV3032
Předstátnicová výuka ze správního práva
2/0
3
81
HV3019
Psychologický seminář
0/2
3
82
HV3020
Repetitorium francouzské gramatiky v odborných textech I.
0/2
3
83
HV3021
Repetitorium francouzské gramatiky v odborných textech II.
0/2
3
84
HV1541
Římské právo - exegeze
2/0
3
85
HV0933
Simulované soudní řízení (moot court) v oblasti mezinárodního práva I.
0/2
4
86
HV0934
Simulované soudní řízení (moot court) v oblasti mezinárodního práva II.
0/2
4
87
HV1610
Simulovaný soud z mezinárodního azylového práva
0/2
4
88
HV3022
Sociologický seminář
0/2
3
89
HV1600
Soudní rozhodnutí v civilních věcech
2/0
3
90
HV2224
Srovnávání v právu
0/0
3
91
HV2008
Studentská vědecká a odborná činnost
0/0
3
92
HV2908
SVOČ: Autorské právo a práva průmyslová
0/0
3
93
HV2903
SVOČ: Církevní právo
0/0
3
94
HV2909
SVOČ: Evropské právo
0/0
3
95
HV2917
SVOČ: Finanční právo fiskální - rozpočtové právo a daňové právo
0/0
3
96
HV2918
SVOČ: Finanční právo nefiskální - bankovní právo, pojišťovací právo a právo finančního trhu
0/0
3
97
HV2921
SVOČ: Lawyering Skills
0/0
3
98
HV2906
SVOČ: Mezinárodní právo a mezinárodní vztahy
0/0
3
99
HV2922
SVOČ: Mezinárodní právo soukromé
0/0
3
100
HV2912
SVOČ: Občanské právo hmotné
0/0
3
101
HV2913
SVOČ: Občanské právo procesní
0/0
3
102
HV2914
SVOČ: Obchodní právo
0/0
3
103
HV2923
SVOČ: Politologie a sociologie
0/0
3
104
HV2910
SVOČ: Pracovní právo
0/0
3
105
HV2907
SVOČ: Právní dovednosti
0/0
3
106
HV2902
SVOČ: Právní historie
0/0
3
107
HV2901
SVOČ: Právní teorie a právní filozofie
0/0
3
108
HV2919
SVOČ: Právo a ekologie
0/0
3
109
HV2911
SVOČ: Právo sociálního zabezpečení
0/0
3
110
HV2905
SVOČ: Regulatorní a institucionální rámec tržní ekonomiky
0/0
3
111
HV2916
SVOČ: Správní právo
0/0
3
112
HV2915
SVOČ: Trestní právo, kriminologie, kriminalistika
0/0
3
113
HV2904
SVOČ: Ústavní právo
0/0
3
114
HV2920
SVOČ: Zdravotnické právo
0/0
3
115
HV1690
Španělština pro mírně pokročilé I.
0/2
3
116
HV1609
Španělština pro mírně pokročilé II.
0/2
3
117
HV1689
Španělština pro pokročilé I.
0/2
3
118
HV1688
Španělština pro pokročilé II.
0/2
3
119
HV2001
Tělesná výchova I.
0/2
2
120
HV2002
Tělesná výchova II.
0/2
2
121
HV2003
Tělesná výchova III.
0/2
2
122
HV2004
Tělesná výchova IV.
0/2
2
123
HV2005
Tělovýchovný kurz - letní
0/0
2
124
HV2102
Tělovýchovný kurz - letní II
0/0
2
125
HV2006
Tělovýchovný kurz - zimní
0/0
2
126
HV2100
Tělovýchovný kurz - zimní II
0/0
2
127
HV3090
Vědecký seminář katedry politologie a sociologie
0/2
3
128
HV1929
Vědecký seminář Přechody k demokracii
2/0
3
129
HV1875
Vědecký seminář Rekonstrukce politického procesu z 50. let
0/2
3
130
HV1980
Vědecký seminář Státní a správní model antického Říma X.
2/0
3
131
HV2240
Vědecký seminář Ústava mezi právem a politikou
0/2
3
132
HV1470
Vědecký seminář z církevního a konfesního práva
2/0
3
133
HV1981
Vědecký seminář z římského práva
2/0
3
134
HV3029
Vědecký seminář z teorie práva a ústavního práva
2/0
3
135
HV0213
Vědecký seminář z trestního práva
0/2
3
136
HV1790
Veřejné zakázky
2/0
3
137
HV3044
Vícedenní intenzivní odborné semináře z mezinárodního práva
0/0
3
138
HV0571
Vybrané kapitoly z německých právních dějin
2/0
3
139
HV2201
Zájmová tělesná výchova I.
0/2
2
140
HV2202
Zájmová tělesná výchova II.
0/2
2
141
HV1956
Základy akademického psaní
2/0
3

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111