Setkání a diskuze s velvyslancem USA v České republice Andrewem H. Schapirem

 

Vážení členové akademické obce PF UK,

dovolte mi, abych Vás touto cestou jménem kolegia děkana PF UK informoval o připravovaném setkání a diskuzi s velvyslancem USA v České republice Andrewem H. Schapirem, která se na půdě PF UK uskuteční dne 20.4.2015 od 14:00 v collegiu maximu (č. 100).

V případě Vašeho zájmu se této akce zúčastnit, prosíme studenty, aby se přihlásili co nejdříve prostřednictvím události na facebooku.

Akademické a vědecké pracovníky PF UK obdobně prosíme o potvrzení účasti emailem na genzerov @ prf.cuni.cz .

S poděkováním a pozdravem

Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
proděkan pro zahraniční záležitosti PF UK


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111