Seminář pro mladé vědce (Ph.D.) v rámci HORIZONTU 2020

Vážení,

dovolte, abychom Vás informovali o semináři s názvem European Research Council and the Czech Republic, Horizons for Social Sciences and Humanities, který organizuje Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Kanceláří víceprezidenta ERC Pavla Exnera.

Seminář se bude konat 14. listopadu 2014 na Karlově univerzitě v Praze, Hybernská 3, Praha 1, místnost H303.

Seminář je zaměřen na mladé vědce (Ph.D.) z oblasti sociálních a humanitních věd, kteří mají nyní nebo v budoucnu potenciál pro špičkový badatelský výzkum (frontier research) a plánují účast v grantových programech ERC v rámci HORIZONTU 2020 (ERC Starting Grants a ERC Consolidator Grants.

Pro koho jsou granty určeny:

ERC Starting Grants
ERC Starting Grants se zaměřují na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi vytváření vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů. Po formální stránce mohou být žadateli výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí 2 až 7 let před fixním datem 1.1.2015. Předpokladem úspěchu jsou však dostatečné vědecké výsledky odpovídající danému oboru a stupni kariéry (alespoň 5 publikací ve významných mezinárodních recenzovaných časopisech, přičemž min. jedna významná publikace by měla být bez podílu Ph.D. školitele, zvané přednášky apod.) a zároveň excelentní originální myšlenka. Výše finanční podpory může činit až 1,5 mil. € na dobu pěti let.

ERC Consolidator Grants
ERC Consolidator Grants se zaměřují na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi konsolidace vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů. Po formální stránce mohou být žadateli výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí více než 7 až 12 let před fixním datem 1.1.2015. Předpokladem úspěchu jsou však dostatečné vědecké výsledky odpovídající danému oboru a stupni kariéry (alespoň 10 publikací ve významných mezinárodních recenzovaných časopisech, z čehož několik významných publikací by mělo být bez podílu Ph.D. školitele, zvané přednášky, vědecká ocenění apod.) a zároveň excelentní originální myšlenka. Výše finanční podpory může činit až 2 mil. € na dobu pěti let.

( Veškeré informace k ERC naleznete zde: http://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/evropska-vyzkumna-rada-erc/informace )

Registraci k semináři i jeho program najdete na stránce:
http://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/evropska-vyzkumna-rada-erc/akce/european-research-council-and-the-czech-republic-horizons-for

Registrace: http://geform.tc.cz/geform/form.aspx?name=ercssh

Program dále naleznete zde.

Seminář bude v anglickém jazyce, překlad do českého jazyka nebude zajištěn.

 

 

Oddělení pro vědu výzkum a edici

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111