Sdělení tajemníka - Vyhlášení termínu ukončení čerpání prostředků aktuálně řešených projektů

Sdělení tajemníka (1. 6. 2015)

 

Vyhlášení termínů pro ukončení čerpání přidělených finančních prostředků na řešení grantových projektů v roce 2015

 

Pro ukončení čerpání přidělených finančních prostředků na řešení grantových projektů v roce 2015 vyhlašuji termín 1. prosince 2015.

Do stanovené doby je třeba, aby řešitelé předali na ekonomické oddělení bezhotovostní faktury s datem splatnosti nejpozději do 30. 11. 2015 a zároveň v pokladně fakulty zúčtovali všechny hotovostní platby (proplacení knih, materiálu a vyúčtování pracovních cest).

 

Oddělení pro vědu, výzkum a edici.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111