Sdělení proděkana ke klauzurním pracím

Z důvodu potřeby zajištění plynulejšího zápisu předmětů občanské právo hmotné a procesní V., obchodní právo IV., trestní právo IV. a správní právo IV. (tedy souhrnně všechny KLP) je možno se od akademického roku 2013/2014 zapisovat na tyto předměty (KLP) průběžně, tedy kdykoliv během akademického roku. Jednou zapsaný předmět (z výše uvedených) však již nebude z informačního systému následně vymazán, a to ani v případě, pokud student v daném akademickém roce nevykoná KLP ani na jeden pokus.
V návaznosti na uvedenou změnu v přístupu k zápisu KLP do informačního systému a v zájmu odstranění možných tvrdostí bude u studentů, kteří si KLP z některého z výše uvedených předmětů zapsali v akademickém roce 2012/2013 a KLP se ani v jenom z možných termínů z důvodu nesplnění příslušné korekvizity neúčastnili, příslušný zápis z informačního systému vymazán, pokud o to student ústně nebo emailem požádá příslušnou studijní referentku.
Uvedená pravidla obsažená v tomto sdělení se uplatňují jen u studentů, u nichž je možnost vykonat KLP vázána na splnění korekvizit.
 
V Praze dne 10. září 2013
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., proděkan pro magisterský studijní program


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111