Sdělení proděkana k neuznávání předmětů absolvovaných v rámci „Studia jednotlivých předmětů“

V návaznosti na rozhodnutí kolegia děkana ze dne 18. září 2014 sděluji, že předměty absolvované v rámci studia jednotlivých předmětů (viz: http://www.prf.cuni.cz/pravidla-pro-studium-jednotlivych-predmetu-1404044243.html ) nebudou uznávány jako splněné formy kontroly studia a v rámci řádného studia na PF UK.

Důvodem je skutečnost, že studium jednotlivých předmětů znamená „izolované studium některých předmětů“, které není vázáno (tak jako v případě řádného studia) rekvizitami a v případě, že by se zavedla praxe uznávání těchto předmětů, hrozilo by reálné riziko, že studenti začnou tento institut používat jak k obcházení rekvizit, tak k obcházení předepsaného maximálního počtu pokusů na zkoušku, jakož i k možnosti pouze jednoho opakovaného zápisu předmětů.


V Praze dne 22. září 2014

doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.,
proděkan pro magisterský studijní program
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111