Workshop pro zájemce o pozici hodnotitele v programu HORIZON 2020

Rádi bychom Vás upozornili na možnost stát se hodnotitelem projektů HORIZON 2020.


HORIZON 2020 (dále H2020) je největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace.


Z RUK jsme dostali informaci, že Technologické centrum AV ČR připravuje workshop pro potenciální hodnotitele projektů H2020. Tato akce je plánována na podzim 2017 (přesný termín ještě není znám), zejména z důvodu velmi nízkého počtu českých evaluátorů v programu H2020 (k 8/2016 se procesu hodnocení účastnilo pouze 198 českých evaluátorů, tedy 1,1% z celkového počtu). Na workshopu potenciální hodnotitelé získají informace ohledně procesu hodnocení a kritérií, na základě kterých jsou hodnotitelé vybíráni. Pro účast na workshopu nejsou stanovena žádná kritéria na osoby, které se jej mohou zúčastnit. Hodnocení projektů přináší nenahraditelné zkušenosti (kromě finančních benefitů), které jsou pak velmi často využity právě při přípravě projektových návrhů.
 

Zájemce o workshop pro potenciální hodnotitele H2020 je třeba nahlásit hromadně na RUK nejpozději dne 14. 9. 2017, prosíme tedy zájemce o přihlášení se na e-mailovou adresu stloukalova @ prf.cuni.cz nejpozději do středy 13. 9. 2017.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111