Vyhlášení veřejné soutěže EXPRO PROJEKTY


Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019.

Cílem této skupiny grantových projektů je vytvářet podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu, nastavit standardy excelentní vědy, napomoci překonat bariéry, které snižují úspěch projektových návrhů ERC a umožnit nabytí potřebných znalostí a zkušeností, které se zhodnotí při podávání vysoce prestižních evropských grantů. Vyústěním úspěšně řešeného projektu v rámci skupiny grantových projektů EXPRO bude projektový návrh do jedné z hlavních ERC výzev.
 

Organizační informace:
Soutěžní lhůta začíná 15. 5. 2018.
Návrhy projektů je možné podávat do 28. 6. 2018.
Délka řešení: 5 let s předpokládaným zahájením řešení od 1.1.2019.
Fakultní termín pro předložení návrhů: 20. 6. 2018.

Do 8. června 2018 žádáme o informaci o zapojení do soutěže, a to s uvedením alespoň názvu projektu, předpokládané struktury řešitelského týmu včetně navrhovaných úvazků a spolupracujících institucí, na e-mail: stloukalova @ prf.cuni.cz

Kompletní informace jsou uveřejněny na: https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-expro-projekty/.

Zadávací dokumentaci naleznete zde.

Fakultním administrátorem programu je Mgr. Kamila Stloukalová, e-mail: stloukalova@ prf.cuni.cz, tel.: 221 005 480, kancelář č. 411.
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111