Vyhlášení programů Nadace Jana Husa 2017

Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení nových ročníků programů Vzdělávací nadace Jana Husa, které jsou určeny studentům a akademickým pracovníkům českých a slovenských vysokých škol.


Jedná se o program Stipendium Husovy nadace, který má za cíl umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) start do jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách.

Stipendium ve výši 80.000,- Kč je jednoroční a je určeno pro žadatele do 35 let, působícím v humanitních a společenskovědních oborech.
Uzávěrka žádostí je 10. září 2017 a vyhlášení výsledků je 30. listopadu 2017.
Podmínky soutěže najdete zde.

 

Dalším programem je Grant Husovy nadace, který je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku, působící v humanitních a
společenskovědních oborech. Nadace v rámci tohoto programu podpoří vypracování studie na zadané téma, které považuje za důležité z hlediska
svého poslání podporovat svobodné bádání a učení.

Celková výše grantu je 100.000,- Kč. Uzávěrka žádostí je 10. září 2017 a vyhlášení výsledků je 30. listopadu 2017.

Téma:
 Rozvíjí veřejné školství vzdělávání, nebo mu spíše škodí?
 Mají ještě akademické svobody obsah a smysl?
 Je účast v zavrženém hnutí důvodem k zavržení činů člověka?


Podmínky soutěže najdete zde.


• Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje společně s Fakultou sociálních studií a Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a ve spolupráci s
Ústavním soudem ČR, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR, Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR a Veřejným ochráncem práv desátý ročník Ceny IUS et SOCIETAS. Cena IUS et SOCIETAS je udělována za eseje obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěž je určena sociologům, politologům, právníkům, filozofům, ekonomům a studentům z dalších oborů sociálních věd.
Více informací k Ceně IUS et SOCIETAS najdete zde.

 

 

Oddělení pro vědu, výzkum a edici

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111