Třetí výzva CELSA

 

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení třetí výzvy Výzkumného fondu CELSA.


Deadline pro podání návrhů projektů je 26.10.2018.


Více informací naleznete na stránkách CELSA a v CELSA Research Fund guide for applicants.


Předpokládá se, že CELSA podpoří 10-11 nových projektů spolupráce mezi CELSA výzkumníky. Univerzita Karlova, stejně jako v minulém kole, podpoří dva projekty na UK a na každý přispěje RUK částkou max. 30 000 EUR. RUK nijak nelimituje, co lze hradit (vše na čem se výzkumníci v projektu dohodnou), mimo investiční náklady.


Pokud uvažujete o podání projektu, mohl by se Vám hodit tento odkaz. Jedná se o výzkumný portál KU Leuven, kde můžete přehledně filtrovat mezi týmy a projekty dle disciplíny, která Vás zajímá a poté vědce oslovit s žádostí o případný společný projekt CELSA.


V případě zájmu o tuto výzvu informujte, prosím, Oddělení pro vědu, výzkum a edici, Mgr. Kamilu Stloukalovou, na e-mail: stloukalova @ prf.cuni.cz, nejpozději do pondělí 1. října 2018. Kompletní návrhy projektů včetně finančních tabulek musí být poté zaslány do pátku 19. října 2018 na RUK, kde projdou interní kontrolou, zda obsahují všechny náležitosti.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111