Semináře k vyhlášení soutěže TA ČR ÉTA

Rádi bychom Vás informovali, že během srpna 2017 se otevře veřejná vědecká soutěž v novém programu ÉTA na podporu zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu  a experimentálního vývoje (tzn. nebudou možné pouze publikační výstupy typu články, sborníky, kniha, kapitola v knize). V rámci plánované soutěže pořádá TA ČR v Praze a v Brně informační semináře.

Akce jsou určeny jak pro výzkumnice a výzkumníky, tak pro zástupce podniků a také zástupce fyzických a právnických osob veřejného i soukromého práva, např. kraje, obce, kulturní organizace, vzdělávací instituce i jiné neziskové organizace a další širokou odbornou veřejnost se zájmem o zapojení se do programu.

Na semináři se seznámíte s vizí a s cílem programu, s jeho zaměřením a s dalšími skutečnostmi, zejm. se způsobem, jak podat návrh projektu do veřejné soutěže. Dále pohovoříme o tom, kdo je způsobilým uchazečem, o významu a roli aplikačního garanta při řešení projektu, o způsobu hodnocení návrhů projektů apod. Setkání bude koncipováno i jako matchmaking pro setkání možných budoucích partnerů v projektu.
 
Plánované semináře:
PRAHA – 18. července 2017 v Jazz Dock na břehu Vltavy od 10 hod. 
BRNO – 19. července 2017 v hotelu Santon na Brněnské přehradě od 10 hod.
Pro účast na seminářích se prosím registrujte skrze tyto formuláře níže:

Praha 18.7.2017

Brno 19.7.2017

Oddělení pro vědu, výzkum a edici

 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111