Přihlášky do akcí COST

Rádi bychom Vás informovali, že vzhledem k předpokládanému datu vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-COST (LTC) dne 1. listopadu 2017, MŠMT stanovuje nejzazší termín na zaslání přihlášek do akcí COST nejpozději do 20. října 2017 do 23:59:59 hodin.

 

Vnitrostátní procedura vstupu do COST je uveřejněná na adrese:
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cost-evropska-spoluprace-ve-vedeckem-a-technickem-vyzkumu.

Instrukce jak podat projekt COST naleznete zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/jak-podat-projekt-cost.

Návrh projektu v angličtině + vyjádření předsedy akce nebo koordinátora akce je nutné zaslat elektronickou poštou na adresu cost @ msmt.cz.

Budou-li příslušné dokumenty zaslány po výše uvedeném termínu, nebude pro žadatele možná účast ve veřejné soutěži.
 

 

Evropský program COST (The Europaen Cooperation in Science &Technology) představuje platformu pro setkávání a výměnu informací vědeckých pracovníků z členských zemí programu a koordinaci společných výzkumných a vývojových aktivit - tzv. Akcí (tematicky zaměřených projektů), které jsou financovány na národní bázi. Členem programu COST je 37 evropských států.
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111