MŠMT - výzvy k podávání návrhů projektů

 

  1. MŠMT zveřejnilo v rámci aktivity MOBILITY výzvu k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020.

Termín pro předkládání návrhů projektů: 30. 4. - 29. 6. 2018.

Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu členů řešitelského týmu projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět (včetně nákladů na cestovní pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné). V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení.

Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a polskou částí týmu jeho řešitelů v Polsku, a to v souladu s kritérii stanovenými poskytovateli podpory.

Bližší informace a veškeré potřebné formuláře naleznete na webových stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-polskych-vyzkumnych.

 

  1. MŠMT zveřejnilo vyhlášení soutěže INTER-VECTOR pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Termín pro předkládání návrhů projektů: 1. 5. - 22. 6. 2018.

Cílem podprogramu je posílit zastoupení české vědecké komunity v řídících orgánech špičkových mezinárodních institucí výzkumu a vývoje nevládního charakteru, jelikož dosavadní zastoupení neodpovídá její kapacitě a potenciálu. Důsledkem toho je, že Česká republika nemůže prostřednictvím svých zástupců ovlivňovat budoucí směry vývoje vědy a výzkumu na nadnárodní úrovni.
Očekávaným výsledkem podpory v podprogramu je nárůst podílu prestižních zastoupení českých vědeckých kapacit v těchto orgánech, dosažení lepšího propojení české zahraniční vědecké komunity a zvýšení povědomí o české vědecké scéně a její prestiže v zahraničí.
Základní a nutnou podmínkou pro přidělení podpory a pro úspěšné dokončení projektu v rámci podprogramu je naplňování cílů programu.

Více informací o výzvě včetně zadávací dokumentace naleznete zde:
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-7?lang=1&ref=m&source=email.

 

V případě, že se budete jakékoli výše uvedené výzvy se svým projektem účastnit, prosíme o sdělení této skutečnosti Oddělení pro vědu, výzkum a edici, na e-mail: stloukalova @ prf.cuni.cz nejpozději do 11.6.2018.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111