LERU Doctoral Summer School

LERU Doctoral Summer School, 9. -14. července 2017, University of Zurich


Občanská věda – spojení mezi výzkumem a veřejnou účastí


Téma:
Občanská věda je vědecký výzkum prováděný, zcela nebo částečně, amatérskými nebo neprofesionálními vědci. Ze spolupráce by měly těžit obě strany - vědci z možnosti sbírat data z většího území a s menšími náklady, dobrovolníci pak ze zajímavých aktivit a nových poznatků. Zároveň slouží jako propagace výzkumu a zprostředkovává výsledky i samotnou vědu veřejnosti. To má pozitivní vliv na zájem mladší generace o práci ve vědě a výzkumu. Je třeba ještě zodpovědět mnohé otázky, zejména v oblasti práva, etiky, obchodu a soukromí.


Kdo se může přihlásit:
Účastníky by měli být středně pokročilí nebo pokročilí doktorandi (z LERU a přizvaných univerzit) z různých vědních oborů. Měli by se zajímat o vývoj vědy obecně, zvláště ve spojení se společenskými otázkami, a být ochotni se zapojit do projektu, který se zabývá novými způsoby zapojení laiků ve výzkumu. Výhodou (ne však podmínkou) jsou znalosti programování. Veškerý program je v angličtině – výborná úroveň anglického jazyka je podmínkou.


Poznatky:
Jaké etické, právní a komerční aspekty se musí brát v úvahu u projektů občanské vědy? Existují nějaké návody? Změní občanská věda vědu jako takovou? Jaké dovednosti jsou důležité pro řízení projektu občanské vědy? Na tyto a další otázky budou účastníci hledat odpovědi. Získají poznatky o občanské vědě a příležitostech a možnostech v této oblasti. Dozvědí se také, jak by se mohli sami stát průkopníky a vedoucími prvotřídních projektů občanské vědy.


Obsah a aktivity:
Úvod do problematiky (základy občanské vědy, historický kontext; etické, právní a komerční otázky; principy a doporučení; seznámení s existujícími projekty občanské vědy a s jejich nástroji), práce na projektu, workshopy (project management, popularizace vědy), společenské akce (večerní procházka Zurichem, exkurze na horu Uetliberg s večeří (tradiční fondue), recepce a networking).
Účastnický poplatek: 500 Euro – je plně hrazen Universitou v Zurichu, stejně tak cestovné do výše 250 Euro.


STUDENTI DOKTORSKÉHO STUDIA – HLASTE SE DO 20. března 2017 na e-mail magdalena.kostakova @ ruk.cuni.cz, a to zasláním svého CV a krátkého motivačního dopisu.
Z přihlášených kandidátů bude následně vybrán jeden, který se projektu zúčastní za Univerzitu Karlovu.
 

Původní výzvu naleznete zde. Předběžný program naleznete zde.

 

Oddělení pro vědu, výzkum a edici


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111