HORIZON 2020 MSCA-IF – otevření výzvy

 

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 12. dubna 2018 bude vyhlášena výzva k podávání projektů Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships (MSCA-IF). Lhůta pro podávání návrhů končí 12. září 2018. Celkový rozpočet k rozdělení mezi úspěšné návrhy činí 273 mil. EUR.

Projekty lze přihlásit přes HORIZON 2020 Participant Portal:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2018.html

Pro navrhovatele projektů bude uspořádán ve spolupráci s TC AV a hodnotiteli schématu MSCA IF workshop, který se na UK (v Karolinu) uskuteční 25. dubna 2018.

Workshop bude interaktivní, bude se pracovat se schválenými projektovými návrhy, proto je pro maximální účinek, počet osob na workshopu limitován na 15 (maximálně však 20) osob. Workshop je určen pro ty, kteří již vědí, že budou podávat návrh projektu ve výzvě MSCA-IF-2018.

Finální program workshopu naleznete zde. Podmínky účasti, stejně jako odkaz k registraci, najdete v příloze. Registrace na workshop je otevřena do 15. dubna 2018.

Ve dnech 22.-23. května 2018 proběhne také workshop pro žadatele o granty MSCA s názvem „How to write a competitive proposal for Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships?“, který organizuje přímo Technologické centrum AV ČR v prostorách TC AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6. Workshop je součástí série školení Jak na H2020? – Modul 5. Workshop je určen pouze pro výzkumné pracovníky, kteří připravují projekt a jsou již domluveni se svou budoucí hostitelskou institucí/školitelem.

Podrobnější informace o podmínkách účasti na workshopu včetně registračního odkazu naleznete v programu a také zde: https://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/akce-marie-curie-sklodowske/akce/modul-5-applicants-workshop-on-msca-individual-fellowships 

Akce "Marie Skłodowska-Curie" (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA) tvoří s rozpočtem 6,2 mld. euro nezanedbatelnou část 1. pilíře programu H2020. Jejich cílem je podpořit lidské zdroje, mobilitu, další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků v Evropském výzkumném prostoru. Podpora je zacílena na všechny vědní obory (bottom-up přístup). Základní podmínkou účasti v MSCA je mezinárodní mobilita, tj. výzkumní pracovníci nemohou získat finanční prostředky na výzkum v zemích, ve kterých dlouhodobě žijí, pracují nebo studují. Musí se přestěhovat z jedné země do jiné, aby prohloubili svoje odborné znalosti a kompetence.

V rámci MSCA existuje pět typů grantů, jedním z nich jsou také Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky (Individual Fellowships - IF).

IF podporují další vzdělávání a profesní růst zkušených výzkumných pracovníků formou mezinárodní a mezisektorové mobility (vč. možnosti krátkodobých stáží, ideálně v soukromém sektoru), návrat výzkumných pracovníků ze třetích zemí zpět do Evropy i návrat do výzkumu po přerušení vědecké kariéry.


 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111