Hodnotitelé H2020 workshop

Rádi bychom Vás tímto upozornili na opakování workshopu pro hodnotitele projektů H2020.

 

20. října se v Technologickém centru AV ČR uskutečnil workshop pro hodnotitele projektů H2020. Vzhledem k velkému zájmu se bude workshop opakovat také na začátku příštího roku.

 

Na workshopu potenciální hodnotitelé získají informace ohledně procesu hodnocení a kritéria, na základě kterých jsou hodnotitelé vybíráni. Hodnocení projektů přináší nenahraditelné zkušenosti (kromě finančních benefitů), které jsou pak velmi často využity právě při přípravě projektových návrhů.

 

Prosíme, pokud máte zájem stát se hodnotitelem projektů H2020, dejte nám vědět nejlépe do 30. 11. 2017 na e-mail: stloukalova @ prf.cuni.cz.

 

Poté, co budou za PFUK nahlášena jména hodnotitelů, přijde z Technologického centra AV ČR pozvánka již přímo přihlášeným. Pozor – pokud bude opět na workshop vyžadována registrace do Participant Portalu, nezapomeňte se přihlásit také na samotný workshop.

 

Informace o registraci expertů a bližší informace naleznete také na webu Evropského centra UK. Máte-li bezprostřední otázky k pozici hodnotitele H2020 nebo k Participant Portalu, prosíme, obraťte se na mgr. Kamilu Stloukalovou na výše uvedeném e-mailu.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111