Harmonogram výzvy CELSA


Second call for proposals of the CELSA Research Fund will open in November 2017, and close on March 1, 2018.

Dovolujeme si Vás informovat o harmonogramu výzvy CELSA pro rok 2018.


• Výzva bude otevřena v listopadu 2017
• Deadline pro podání návrhů projektů bude 1.3.2018
• Evaluace projektů bude probíhat od března do června 2018
• Ohlášení výsledků výzvy proběhne v červenci-srpnu 2018
• Projekty začnou 1.10.2018


Univerzita Karlova, stejně jako v minulém kole, podpoří dva projekty na UK a na každý přispěje RUK částkou max 30 000 EUR. RUK nijak nelimituje, co lze hradit (vše na čem se výzkumníci v projektu dohodnou), mimo investiční náklady.

Aliance CELSA (Central Europe Leuven Strategic Alliance) je iniciativou Katolické univerzity v Lovani a sdružuje kromě UK ještě další univerzity střední Evropy (Eötvös Loránd University (ELTE), Budapest University of Technology and Economics (BME), Semmelweis University, ČVUT Praha a University of Ljubljana.
 

 

Více na http://celsalliance.eu/
Bližší informace po otevření výzvy CELSA také v aktualitách oddělení pro vědu, výzkum a edici.
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111