GA ČR - zveřejnění zadávací dokumentace 2019

 

GA ČR oficiálně na svých stránkách vyhlásil soutěžní lhůty pro standardní, juniorské a mezinárodní projekty (počátek dne 27. 2. 2018 – konec lhůty pro podávání návrhů dne 11. 4. 2018).

Zveřejněny byly také potřebné dokumenty, zejména zadávací dokumentace pro projekty s počátkem řešení v roce 2019, které naleznete na následujících odkazech: 

Pro standardní projekty: https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-2/

Pro juniorské projekty: https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-juniorske-projekty/

Pro mezinárodní projekty: https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-mezinarodni-projekty-2/

 

Připomínáme, že pokud chcete podávat návrh do soutěže vyhlášené GA ČR (nebo se jí účastnit jako spoluřešitel), je třeba s dostatečným časovým předstihem, nejpozději do 14. března 2018 informovat o tomto svém záměru Oddělení pro vědu, výzkum a edici, na e-mail: stloukalova @ prf.cuni.cz.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111