Databáze ERIH je otevřena časopisům ze společenskovědních oborů

 

Dovolujeme si Vás informovat, že databáze vědeckých časopisů ERIH PLUS se od poloviny roku 2014 otevřela společenskovědním časopisům, které je možné do databáze přihlašovat. (Články vydané v těchto časopisech jsou dle metodiky RIV hodnoceny pod kódem výsledku Jneimp).

Databázi časopisů z oblasti práva naleznete zde.

Podmínky přihlašování časopisu do databáze ERIH jsou popsány zde.

 

Oddělení pro vědu, výzkum a edici


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111