Věda

Vyhlášení veřejné soutěže EXPRO PROJEKTY
15. 05. 2018

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019. Cílem této skupiny grantových | více...

MŠMT - výzvy k podávání návrhů projektů
15. 05. 2018

  MŠMT zveřejnilo v rámci aktivity MOBILITY výzvu k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020. Termín pro předkládání návrhů | více...

TAČR - vyhlášení 2. kola soutěže v programu ÉTA
14. 05. 2018

  Technologická agentura ČR vyhlásila 2. kolo veřejné soutěže v programu ÉTA Program ÉTA je zaměřen na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu. Podpořeny budou projekty s přínosem | více...

Otevřené výzvy v programech MOBILITY a INTER-EXCELLENCE
11. 04. 2018

  Níže uvádíme otevřené výzvy v programech MOBILITY a INTER-EXCELLENCE: MOBILITY obecně: - podpora mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu; - financování cestovních a pobytových | více...

HORIZON 2020 MSCA-IF – otevření výzvy
03. 04. 2018

  Dovolujeme si Vás informovat, že dne 12. dubna 2018 bude vyhlášena výzva k podávání projektů Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships (MSCA-IF). Lhůta pro podávání | více...

Výzva MŠMT - česko-rakouské projekty MOBILITY
16. 03. 2018

  MŠMT zveřejnilo v rámci aktivity MOBILITY výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020. Termín pro předkládání návrhů projektů: 16. 3. - | více...

GA ČR - zveřejnění zadávací dokumentace 2019
28. 02. 2018

  GA ČR oficiálně na svých stránkách vyhlásil soutěžní lhůty pro standardní, juniorské a mezinárodní projekty (počátek dne 27. 2. 2018 – konec lhůty pro podávání návrhů | více...

GA ČR - vyhlášení soutěží s počátkem řešení v roce 2019
19. 02. 2018

  Grantová agentura ČR zveřejnila důležité termíny pro podávání návrhů do soutěží: standardní, juniorské a bilaterální, s počátkem řešení v roce 2019. Dne 27. února 2018 se otevře | více...

Vyhlášení nových ročníků programů Vzdělávací nadace Jana Husa pro rok 2018
11. 01. 2018

  Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení nových ročníků programů Vzdělávací nadace Jana Husa pro rok 2018, které jsou určeny studentům a akademickým pracovníkům českých a | více...

Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu
22. 12. 2017

Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu Rakouská agentura pro vědu Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a Grantová agentura České republiky (GA | více...

strana:   1 2 3

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111