Věda

Vyhlášeno 16. kolo soutěže GAUK pro rok 2019
09. 10. 2018

 Grantová agentura UK vyhlásila nové kolo soutěže pro podávání projektů s počátkem řešení v roce 2019. Soutěž je určena pro studenty magisterského či doktorského studijního programu. | více...

Třetí výzva CELSA
18. 09. 2018

  Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení třetí výzvy Výzkumného fondu CELSA. Deadline pro podání návrhů projektů je 26.10.2018. Více informací naleznete na stránkách CELSA a v CELSA | více...

Grantová výzva Eastern Europe - Global Area
13. 08. 2018

Výzkumná síť Leibniz ScienceCampus zveřejnila grantovou výzvu „Eastern Europe – Global Area“ (EEGA), která je určena pro pořádání workshopů a konferencí zaměřených na region východní | více...

MŠMT - výzvy k podávání návrhů projektů INTER EXCELLENCE
13. 08. 2018

Vyhlášení soutěže INTER-EUREKA a INTER-TRANSFER v rámci programu INTER-EXCELLENCE INTER-EUREKA Cílem podprogramu je podpora mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají | více...

Vyhlášení veřejné soutěže EXPRO PROJEKTY
15. 05. 2018

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019. Cílem této skupiny grantových | více...

MŠMT - výzvy k podávání návrhů projektů
15. 05. 2018

  MŠMT zveřejnilo v rámci aktivity MOBILITY výzvu k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020. Termín pro předkládání návrhů | více...

TAČR - vyhlášení 2. kola soutěže v programu ÉTA
14. 05. 2018

  Technologická agentura ČR vyhlásila 2. kolo veřejné soutěže v programu ÉTA Program ÉTA je zaměřen na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu. Podpořeny budou projekty s přínosem | více...

Otevřené výzvy v programech MOBILITY a INTER-EXCELLENCE
11. 04. 2018

  Níže uvádíme otevřené výzvy v programech MOBILITY a INTER-EXCELLENCE: MOBILITY obecně: - podpora mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu; - financování cestovních a pobytových | více...

HORIZON 2020 MSCA-IF – otevření výzvy
03. 04. 2018

  Dovolujeme si Vás informovat, že dne 12. dubna 2018 bude vyhlášena výzva k podávání projektů Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships (MSCA-IF). Lhůta pro podávání | více...

Výzva MŠMT - česko-rakouské projekty MOBILITY
16. 03. 2018

  MŠMT zveřejnilo v rámci aktivity MOBILITY výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020. Termín pro předkládání návrhů projektů: 16. 3. - | více...

strana:   1 2 3

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111