RIGO - termíny promocí a vydávání diplomů

RIGO – termíny PROMOCí JUDr. a vydávání diplomů BEZ PROMOCE
Nejbližší promoce JUDr. se budou konat ve dnech 28.11.2017 (úterý) a 30.11.2017 (čtvrtek). Na promoci mohou být zařazeni zájemci, kteří vykonají zkoušku nejpozději pět týdnů před termínem promoce a přihlásí se na promoci.

Vydávání diplomů bez promoce

Rigorózní diplom je možné vyzvednout kteroukoliv středu následující po datu konání promoce v daném období v době 10:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hodin na Rektorátu UK, Ovocný trh 5, Praha 1 (budova Karolina), 2. patro, místnost 211, odd. Celoživotního vzdělávání. Z velmi závažných důvodů je možné domluvti individuální termín vyzvednutí na tel.: 224491679.

Diplom není možné žádným způsobem zaslat; je možné převzetí v zastoupení na základě plné moci. Úřední ověření plné moci se nepožaduje. Upozornění: od 1.7. do 31.8. se z provozních důvodů diplomy nevydávají.
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111