RIGO - termíny promocí a vydávání diplomů

RIGO – termíny PROMOCí JUDr. a vydávání diplomů BEZ PROMOCE
Nejbližší promoce JUDr. se bude konat  19.11.2014 (středa) a další pak 15.4.2015 (středa). Na promoci mohou být zařazeni zájemci, kteří vykonají zkoušku nejpozději pět týdnů před termínem promoce, přihlásí se na promoci a dodají doklad o zaplacení náhrady nákladů (pí Stehnové na PF UK). Na samotnou přihlášku na promoci bez dokladu o zaplacení poplatku nebude brán zřetel. Platbu je třeba provést poštovní poukázkou A hotově na poště. Poštovní poukázku obdrží každý poštou spolu s pozvánkou na zkoušku. Kontrolní ústřižek je třeba dodat PF UK, referentce pro státní rigorózní zkoušku.
Účel platby: promoce JUDr.
Variabilní symbol: 990402
Specifický symbol: rodné číslo plátce
Příjemce: UK v Praze, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
Účet: 0084735011/0100
Částka Kč 690

Vydávání diplomů bez promoce

Rigorózní diplom je možné vyzvednout kteroukoliv středu následující po datu konání promoce v daném období v době 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:30 hodin na Rektorátu UK, Ovocný trh 5, Praha 1 (budova Karolina), 2. patro, místnost 216. Z velmi závažných důvodů je možné domluvit individuální termín vyzvednutí na tel. 224491673. Diplom má formát A2 a není opatřen žádným obalem; při převzetí je možné zakoupit tubus za 80 Kč. Absolventi doktorského studia na UK v Praze obdrželi stejný tubus s doktorským diplomem.

Diplom není možné žádným způsobem zaslat; je možné převzetí v zastoupení na základě plné moci. Úřední ověření plné moci se nepožaduje. Upozornění: od 1.7. do 5.9. se z provozních důvodů diplomy nevydávají.
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111