RIGO - sdělení katedry občanského práva

Státní rigorózní zkoušky z občanského práva hmotného proběhnou i v roce
2014 podle dnes účinných pravidel (zkouší se právní úprava podle OZ 1964 s
přesahy do NOZ), pokud je rigorózní práce odevzdána v roce 2013.


 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111