Revue církevního práva zařazena do databáze ERIH PLUS

 

Ke dni 28. srpna 2015 byla Revue církevního práva vydávaná Společností pro církevní právo (http://spcp.prf.cuni.cz/) zařazena do prestižní evropské databáze odborných časopisů ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).

Databázi od roku 2014 spravuje norská vládní agentura Norwegian Social Science Data Services (NSD).

Revue církevního práva vychází třikrát ročně již od roku 1995, je dlouhodobě zařazena do seznamu českých recenzovaných vědeckých časopisů Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Je jediným specializovaným vědeckým časopisem zaměřeným na církevní a konfesní právo v České republice a na Slovensku.

Šéfredaktorem časopisu je prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, zástupcem šéfredaktora doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, Ph.D., oba členové Katedry právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111