Referenti

Místnost
číslo
Jméno Funkce Číslo
přepážky

Tel.

linka

E-mail
1 Rokůsková Jaroslava Přijímací řízení magisterské studium 17/18,
poplatky za studium
1 492 rokuskov @ prf.cuni.cz
1 Ferjenčíková Silvia Přijímací řízení magisterské studium 17/18 2 201 ferjenci @ prf.cuni.cz
2 Adéla Felixová Doktorské studium 3 202 felixoa @ prf.cuni.cz
2 Bc. Adéla Hrubešová Přijímací řízení doktorské studium 17/18, stipendia, promoce Ph.D. 4 205 hrubesoa @ prf.cuni.cz
3 Šafrová Lada Archiv, pojišťovna, studium jednotlivých předmětů, matrika - SIMS, přijetí s prominutím přijímací zkoušky, nostrifikace 5 591 safrova @ prf.cuni.cz
3 Stehnová Jana Státní rigorózní zkoušky, promoce JUDr. 6 210 stehnova @ prf.cuni.cz 
4 Mgr. Miroslav Sojka Vedoucí oddělení, stipendia, rozvrhy, rezervace místností,  komunikace se státní správou,výpisy zkoušek - absolventi 7 203 sojka @ prf.cuni.cz
5 Králová Ivana  Uzavřené studium, promoce Mgr. 8 211 kralova @ prf.cuni.cz
5 Vernerová Lenka  1. a 6. ročník 16/17 (2. a 7. ročník 17/18) 9 209 vernerov @ prf.cuni.cz
5 Doležálková Monika  3. ročník 16/17 (4. ročník 17/18) 10 321 dolezalk @ prf.cuni.cz
5 Leinerová Ludmila  2. ročník 16/17 (3. ročník 17/18) 11 285 leinerov @ prf.cuni.cz
6 Nováková Lenka  4. ročník 16/17 (5. ročník 17/18) 12 323 novakovl @ prf.cuni.cz
6 Kociánová Anna  5. ročník 16/17 (1. a 6. ročník 17/18) 13 208 kocianov @ prf.cuni.cz

 

 

 

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 6/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111