Ředitelka knihovny naší fakulty PhDr. Jana Mouchová předala funkci k 1.1. 2016 Mgr. Radce Kovářové. Děkujeme dr. Mouchové za vše (a nebylo toho málo), co pro fakultu vykonala!

 

Poslední den minulého roku byl zároveň také posledním dnem působení PhDr. Jany Mouchové ve funkci ředitelky knihovny naší fakulty.

Za dlouhá léta obětavého působení v čele knihovny PFUK se jí podařilo vybudovat funkční a spolehlivé srdce vědecké práce naší fakulty. Zároveň knihovně vdechla neopakovatelnou příjemnou atmosféru. Spolu s knihovnou zažila nejen její přestavbu ve skutečně moderní zařízení, ale zvládla také krušné chvíle povodně v roce 2002, která právě knihovnu z celé fakulty postihla nejvíce.

Děkujeme za vše, co pro knihovnu vykonala a doufáme, že jí ještě dlouho bude moci pomáhat prací a cennými radami.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od začátku roku 2016 je novou ředitelkou knihovny PF UK Mgr. Radka Kovářová

Přejeme nové paní ředitelce hodně energie a úspěchů v práci!

 

A nezbytné předávání agendy


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111