< Červenec 2019 >

 • po1
 • út2
 • st3
 • čt4
 • 5
 • so6
 • ne7
 • po8
 • út9
 • st10
 • čt11
 • 12
 • so13
 • ne14
 • po15
 • út16
 • st17
 • čt18
 • 19
 • so20
 • ne21
 • po22
 • út23
 • st24
 • čt25
 • 26
 • so27
 • ne28
 • po29
 • út30
 • st31

Jaké mám šance, když budu těsně pod čarou? Kurz celoživotního vzdělávání

 

Vážení uchazeči o studium na Právnické fakultě UK,

             pokud jste nedosáhli minimální bodové hranice pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2019/2020 a máte o studium oboru právo a právní věda zájem, zvažte prosím následující nabídku programu celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona o vysokých školách, kterou pro Vás Právnická fakulta UK připravila.

             Program CŽV je jednoroční a obsah vyučovaných předmětů odpovídá předmětům prvního ročníku magisterského studijního programu. Cena za tento kurz je 49.000,- Kč a bližší podmínky jsou upraveny smlouvou mezi zájemcem o program CŽV a Právnickou fakultou UK. Více informací najdete zde 

            Na základě Podmínek kurzu, v jehož rámci se uskutečňuje program CŽV, schválených Akademickým senátem PF UK, bude přijat ke studiu s prominutím přijímací zkoušky každý absolvent programu CŽV, který podá v příslušném roce přihlášku ke studiu, řádně splní všechny předepsané studijní povinnosti kurzu, dosáhne šedesáti kreditů do 26. června 2020 a dosáhne ve vykonaných studijních povinnostech průměru výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů do 2,25 (včetně hodnocení „neprospěl“). Po rozhodnutí děkana PF UK o přijetí ke studiu budou úspěšní absolventi programu celoživotního vzdělávání zařazeni do prvního ročníku, přičemž na základě jejich žádosti budou všechny splněné povinnosti v rámci programu CŽV uznány a budou zapsáni do druhého ročníku.

            O přijetí do programu celoživotního vzdělávání rozhoduje děkan PF UK s přihlédnutím k výsledkům přijímacího řízení pro tento akademický rok. Počet míst v programu CŽV je omezen na 200 uchazečů.

V případě, že budete mít o program CŽV zájem, vyplňte prosím přiložený formulář žádosti o přijetí do programu CŽV a zašlete na adresu Univerzita Karlova, Právnická fakulta, referát CŽV, nám. Curieových 7, 11640 Praha 1, nebo doneste do podatelny fakulty (adresa tamtéž).

Žádost o přijetí do programu CŽV je nutné na fakultu doručit do 6. 9.2019. Po tomto datu budou zaregistrovaní zájemci vyrozuměni písemně o přijetí/nepřijetí do programu CŽV.

                                                                                          Prof. JUDr. Jan K u k l í k, DrSc., v.r.

                                                                                                            děkan PF UK

 

Formulář žádosti ke stažení zde.

Doporučujeme případným zájemcům v případě, že podají odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu na PF UK, podat žádost o přijetí do kurzu CŽV bez čekání na rozhodnutí rektora v odvolacím řízení.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111