< Leden 2019 >

 • út1
 • st2
 • čt3
 • 4
 • so5
 • ne6
 • po7
 • út8
 • st9
 • čt10
 • 11
 • so12
 • ne13
 • po14
 • út15
 • st16
 • čt17
 • 18
 • so19
 • ne20
 • po21
 • út22
 • st23
 • čt24
 • 25
 • so26
 • ne27
 • po28
 • út29
 • st30
 • čt31

Harmonogram přijímacího řízení pro ak. rok 2019/2020

test3

  

1. listopadu 2018 (čtvrtek)   první den pro podání elektronické přihlášky ke studiu na PF UK
6. února 2019 (středa)        Den otevřených dveří
28. února 2019 (čtvrtek)     poslední den pro podání elektronické přihlášky
28. února 2019 (čtvrtek)     poslední den pro podání žádosti o přijetí bez ověření podmínek testy NSZ („přestup“  podle části D Podmínek)
3. dubna 2019 (středa)       zasedání přijímací komise pro přijetí bez ověřování podmínek testy NSZ
31. května 2019 (pátek)      ústní přijímací zkouška pro uchazeče se speciálními potřebami (např. držitelé průkazů ZTP a ZTP/P) podle části C Podmínek
1. června 2019 (sobota)      poslední den pro složení mezinárodně uznávané nebo státní jazykové zkoušky na úrovni B2 a výše
6. června 2019 (čtvrtek)  poslední den pro doručení dokladů k bonifikaci před zasedáním hlavní přijímací komise (úředně ověřené maturitní vysvědčení s vyznamenáním a mezinárodně uznávané vysvědčení o jazykové zkoušce nebo státní zkoušce na úrovni B2 a výše). Od 10. června 2019 je nutné již uvedené doklady doručit se žádostí o bonifikaci.
10. června 2019 (pondělí)    zasedání přijímací komise pro přijetí na základě ověřování podmínek testy NSZ (OSP, ZSV)
11. června 2019 (úterý)  zveřejnění výsledků přijímacího řízení v Informačním systému PF UK na adrese www.prf.cuni.cz
17. – 20. června 2019 (pondělí – čtvrtek)  zápis do 1. ročníku
28. června 2019 (pátek)      náhradní termín ústní přijímací zkoušky podle části C Podmínek
25. 8. – 1. 9. 2019              úvodní soustředění nově přijatých studentů ve Štědroníně
4. září 2019 (středa)            náhradní zápis do studia
30. září 2019 (pondělí)        zasedání přijímací komise pro uchazeče, kteří doručí rozhodné materiály přijímacího řízení až po uzavření bloku studia/ročníku
22. října 2019 (úterý)         doručení dokladů rozhodných pro bonifikaci a pro splnění podmínek přijímacího řízení o ukončeném středoškolském vzdělání
začátek října                      slavnostní imatrikulace v Karolinu 

 

Informace k testům NSZ zde


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111