< Září 2017 >

 • 1
 • so2
 • ne3
 • po4
 • út5
 • st6
 • čt7
 • 8
 • so9
 • ne10
 • po11
 • út12
 • st13
 • čt14
 • 15
 • so16
 • ne17
 • po18
 • út19
 • st20
 • čt21
 • 22
 • so23
 • ne24
 • po25
 • út26
 • st27
 • čt28
 • 29
 • so30

Přijímací řízení
magisterské studium - archiv

Výsledek zkoušky a rozhodnutí o přijetí
11. 05. 2015

Oficiální výsledky přijímacího řízení o rozhodnutí děkana PF UK o přijetí/nepřijetí  ke studiu budou zveřejněny v Informačním systému PF UK v úterý 16. 6. 2015. K těmto | více...

SCIO zkoušky pro uchazeče ze Slovenska
11. 02. 2015

  Uchazeči o studium na naší fakultě, kteří jsou ze Slovenské republiky, musí pro potřeby přijímacího řízení na naši fakultu předložit výsledky z ČESKÝCH Scio testů | více...

Elektronická přihláška ke studiu pro akademický rok 2015/2016
03. 02. 2015

  Elektronické přihlášení ke studiu na Právnické fakultě probíhá na této stránce: https://is.cuni.cz/studium/login.php?do=prihlaska | více...

Podmínky pro přijetí ke studiu s prominutím přijímací zkoušky
29. 01. 2015

  Upozornění pro ty z Vás, kdo se chystají podat žádost o přijetí ke studiu s prominutím přijímací zkoušky Prosím všechny potenciální žadatele, aby si pečlivě přečetli | více...

Registrace elektronické přihlášky - nepřehlédněte
19. 01. 2015

  Registrace elektronické přihlášky v Informačním systému Právnické fakulty UK je možná nejpozději do 28. února 2015. Registrace údajů v elektronické přihlášce je ukončena potvrzením správnosti zadaných | více...

Placení poplatku za přijímací řízení - PROSÍM POZOR
20. 12. 2014

  VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST TOMUTO UPŘESNĚNÍ:   Vzhledem k tomu, že Česká pošta při svých převodních operacích nerespektuje Vámi zadaný variabilní symbol (vygenerovaný při podání elektronické přihlášky v | více...

Maturita s vyznamenáním
10. 12. 2014

  Vyznamenání se počítá ze známek získaných ze všech předmětů ve společné části a profilové části maturitní zkoušky.   | více...

Seznam zkušebních míst pro mezinárodní zkoušky a a seznam jazykových škol
10. 12. 2014

  Seznam zkušebních míst pro mezinárodní jazykové zkoušky najdete zde. Seznam jazykových škol s právem konat státní jazykové zkoušky najdete zde. | více...

Nostrifikace maturitních vysvědčení ze zahraničních středních škol
03. 12. 2014

 Informace o nostrifikaci (uznání) maturitních vysvědčení, která získáte na zahraničních středních školách, najdete zde.  | více...

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016
09. 10. 2014

  Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 schválené Akademickým senátem PF UK dne 23. 9. 2014 A. Termín pro podání přihlášky ke studiu na PF | více...

strana:  1 2 3  4 5

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111