Rada SVOČ

Rada SVOČ

Rada SVOČ

Předseda Rady SVOČ
Vedoucí katedry mezinárodního práva prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Tajemník
Katedra práva životního prostředí JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Katedra teorie práva a právních učení JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.
Katedra právních dějin JUDr. Marek Starý, Ph.D.
Katedra trestního práva doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Katedra obchodního práva JUDr. Petr Čech, LL.M.
Katedra občanského práva JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení JUDr. Jakub Morávek
Katedra ústavního práva JUDr. Kateřina Janstová, Ph.D.
Katedra národního hospodářství Ing. Jan Pokorný
Katedra správního práva a správní vědy JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Katedra finančního práva a financí JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
Katedra mezinárodního práva doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.M.A.
Katedra evropského práva JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
Katedra politologie a sociologie JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.