Rada SVOČ

Rada SVOČ

Předseda Rady SVOČ
Vedoucí katedry mezinárodního práva prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Tajemník
Katedra práva životního prostředí JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Katedra teorie práva a právních učení JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.
Katedra právních dějin JUDr. Marek Starý, Ph.D.
Katedra trestního práva doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Katedra obchodního práva JUDr. Petr Čech, LL.M.
Katedra občanského práva JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Mgr. Lucie Matějka Řehořová
Katedra ústavního práva JUDr. Kateřina Janstová, Ph.D.
Katedra národního hospodářství Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
Katedra správního práva a správní vědy JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Katedra finančního práva a financí JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
Katedra mezinárodního práva doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.M.A.
Katedra evropského práva JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
Katedra politologie a sociologie JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Centrum právních dovedností Mgr. Viktor Hatina

 

Ostatní

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111