PVP - Letní škola ke srovnávacímu ústavnímu právu (v němčině) v Budapešti

 

Výběrový předmět (letní škola) v německém jazyce
V období od 24.8. do 5.9.2014 se bude na Eötvös Loránd Univerzitě v Budapešti konat letní škola pod názvem „Vergleichendes Verfassungsrecht mit Bezügen zum Recht der Europäischen Union“. Jedná se o výběrový (povinně volitelný) předmět pro zimní semestr 2014/15. Ačkoliv kredity (4) budou započítány za zimní semestr, přihlášku je třeba podat již nyní. Vzhledem k tomu, že se letní škola koná před zahájením výuky v zimním semestru, nelze přihlášku provést přes Informační systém PFUK, ale pouze emailem na adresu kohout @ prf.cuni.cz.scheu @ prf.cuni.cz nebo
Vítáni jsou všichni zájemci o problematiku srovnávacího ústavního práva v kontextu práva Evropské unie, kteří disponují dobrými znalostmi německého jazyka (celá akce je německojazyčná). Letní škola bude zrealizována ve spolupráci se zahraničními právnickými fakultami (Hamburg, Graz, Krakow a Budapešť), tzn. za účasti pedagogů a studentů z uvedených škol.
Termín přihlášky: Vzhledem k tomu, že je nutné včas vyřídit žádosti o poskytnutí individuálních stipendií pro všechny účastníky, žádáme o podání přihlášky nejpozději do 20.5.2014.
Počet možných účastníků z řad studentů PF UK je omezen (8), je proto důležité podat včas (závaznou) přihlášku. Vybraným studentům PF UK bude hrazeno jízdné do/z Budapešti, ubytování na kolejích a na místě bude zajištěna základní strava. 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111