Legal English for International Practice 3.10.2019 - 30.4.2020

test6

 

 

Kurz právnické angličtiny
Legal English for International Practice

 

Cíl kurzu:                            

Cílem kurzu je zlepšit znalost právnické angličtiny účastníků a umožnit jim tak její lepší využití v praxi. V průběhu kurzu se seznámí s nejdůležitější terminologií spojenou s jednotlivými tématy zejména prostřednictvím čtení a poslechu, získají představu o možných překladových ekvivalentech a použijí odbornou slovní zásobu v ústní i písemné komunikaci. Kurz je veden v angličtině. Ačkoli to není hlavním cílem kurzu, je možné jej využít také jako přípravu na složení zkoušky TOLES z právnické angličtiny.

Komu je kurz určen:        

Kurz je určen zejména zájemcům s pokročilejší znalostí angličtiny (úroveň B2 a vyšší dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky), kteří si chtějí prohloubit schopnost odborné komunikace v angličtině v právní praxi.

Učebnice: Základní učebnicí pro kurz bude učebnice International Legal English, 2nd ed., Amy Krois-Lindner and TransLegal, Cambridge, 2011. Prosíme účastníky, aby si tuto učebnici zakoupili. Ostatní materiály budou poskytnuty zdarma během kurzu. 

Závěrečný test:

Na konci kurzu obdrží všichni absolventi osvědčení o absolvování kurzu. 

Rozsah:

30 týdnů po 2 vyučovacích hodinách, tj. 60 hodin; čtvrtek  18:00 – 19:30 

Začátek kurzu:      3. října 2019                Konec kurzu:       30.dubna 2020 

Maximální počet lidí ve skupině: 15 

Cena: 12000,- Kč    (včetně 20% DPH)

Program:

1.         
Company law: company formation and management I
Making a presentation
Letter of advice
2.         
Company law: company formation and management II
3.         
Company law: capitalisation I
Contrasting information
Summarising
Legalese v. plain language
Paraphrasing
4.         
Company law: capitalisation II
5.         
Company law: fundamental changes in a company I
Explaining a procedure – a checklist
Writing minutes
A memorandum
6.         
Company law: fundamental changes in a company II
7.         
Company Law Case Study
8.         
Contract formation I
Paraphrasing contract clauses
Negotiating
An informative memorandum
9.         
Contract formation II
10.      
Contracts: remedies
Initial interview with a client
Follow-up correspondence to a client
11.      
Contracts: remedies II
12.      
Contracts: assignment and third-party rights I
Preparing a lawsuit and developing and argument
Persuasive writing and speaking
13.      
Contracts: assignment and third-party rights II
14.      
Employment law I
Writing email: attachments and formality
Expressing an opinion, agreement and disagreement
15.      
Employment law II
Employment contract
16.      
Sale of goods I
A case brief: text analysis
Presenting a case brief
17.      
Sale of goods II
Contract of sale
18.      
Real property law I
Comparing and contrasting
Classifying and distinguishing types or categories
Giving a presentation
19.      
Real property law II
A lease
20.      
Intellectual property I
Paraphrasing in plain language
Discussing issues
21.      
Intellectual property II
22.      
Negotiable instruments
Explaining ideas to a client
23.      
Secured transactions I
An internal email: formality and informality of language
24.      
Secured transactions II
A polite refusal
25.      
Debtor – creditor I
Insolvency
26.      
Debtor – creditor II
Job interview
27.      
Competition law I
Warning a client of risks
An informative email
28.      
Competition law II
Warning a client of risks
An informative email
29.      
Transnational commercial law I
30.      
Transnational commercial law II

 

garant kurzu:   Doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.

vyučující:         Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111