Juridikum zahájí 11. 5. 2018 kurz Zákoník práce

Zákoník práce

Garant kurzu:

 Prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. (katedra pracovního práva a práva soc. zabezpečení)

Cíl studia:

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základní právní úpravou pracovněprávních vztahů (dispozitivnost a kogentnost právní úpravy, pracovní smlouva, jmenování, skončení pracovního poměru, pracovní doba a doba odpočinku, dovolená, zástupci zaměstnanců a jejich působení u zaměstnavatele atp. – v podrobnostech viz níže), jak je primárně obsažena v zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, včetně dílčích odchylek zavedených pro pracovněprávní vztahy úředníků územně samosprávních celků, jak plynou ze zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávních celků a o změně některých zákonů. Výklad právní úpravy je doplněn o příklady z aplikační praxe, včetně odkazu na relevantní judikaturu a metodická doporučení  ústředních správních úřadů, to vše tak, aby posluchač získal potřebné znalosti pro odpovídající praktické uplatnění právní úpravy při své úřední činnosti. Získané poznatky budou mj. procvičovány na případových studiích.                                                                                                                                    

    Organizace studia:

 Kurz je bude probíhat v 5 jednodenních soustředěních (celkový rozsah 32 hodin).

Obsahová náplň:

1. Zákoník práce      

2. Vznik pracovního poměru                                                                                                                                                           

3. Změna pracovního poměru                                                                                                                                       

4. Skončení pracovního poměru a důsledky neplatného skončení pracovního poměru                                    

5.  Pracovní doba a doba odpočinku                

6. Dovolená                                               

7. Překážky v práci 

8. Mzda, plat – odměňování v pracovněprávních vztazích

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

10.Odpovědnost v pracovním právu

11.Péče o zaměstnance a zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců

12. Zástupci zaměstnanců, informace a projednání

13. Flexibilní formy výkonu závislé práce

Termín konání: 11.5., 18.5., 25.5., 1.6., 8.6. 2018.

     Forma výuky:

Přednášky a vypracování příkladů.

Zakončení kurzu:

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Cena: 8 800,- Kč

     Přihláška ke stažení zde.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 6/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111