Juridikum pořádá12.6.2018 kurz Doručování písemností ve správním řízení a ve správním soudnictví

Doručování písemností ve správním řízení a ve správním soudnictví

 

Přednášející:

Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 

učitel Právnické fakulty Univerzity Karlovy, člen autorského kolektivu rozsáhlé monografie Doručování v tuzemském a zahraničním styku (Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, 2017), autor četných publikací o správním řízení, člen Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu, advokát

 

Cíl studia:

Kurz je určen všem, kdo se profesně zabývají rozhodováním v oblasti veřejné správy, úředníkům, soudcům, advokátům i široké právnické veřejnosti

 

Organizace studia:

Jednodenní seminář dne 12. června 2018, 9.00 – 12.30 hod.

 

Obsahová náplň:

·        význam doručování v úředních postupech správních orgánů a soudů rozhodujících ve správním soudnictví,

·        jednotlivé způsoby doručování, včetně doručování do datových schránek,

·        postupy při doručování fyzickým a právnickým osobám,

·        ukládání písemností, fikci doručení, doručování veřejnou vyhláškou atd.

·        vybrané sporné otázky spojené s doručováním, včetně rozboru judikatury na dané téma.

 

Forma výuky:

Přednáška spojená s diskusí s účastníky semináře.                                

 

Zakončení studia:

Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník potvrzení o absolvování kurzu.

 

Cena: 1 800,-Kč

 

https://www.prf.cuni.cz/cz/download/1404056411/


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111