Juridikum pořádá ve dnech 8. a 15.6.2018 kurz Terminologie italského práva občanského hmotného: překladatelská perspektiva

Terminologie italského práva občanského hmotného: překladatelská perspektiva
Reflexe změn v italském a českém občanském právu hmotném
od roku 2012 do současnosti

8. a 15. 6. 2018 od 10 hodin
Garant kurzu: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Organizace studia: dva semináře po 3 vyučovacích hodinách vždy v pátek od 10 hodin
Program semináře:
1. Fyzické osoby – obecná charakteristika, svéprávnost, zastoupení, poručenství, opatrovnictví, nápomoc při rozhodování
2. Rodinné právo – manželství, rozvod, rodičovství
3. Dědické právo – dědění ze zákona, dědění ze závěti, dědické třídy, svěřenské nástupnictví
4. Klasifikace věcí
5. Věcná práva hlavní – vlastnictví, držba, detence, nabývání vlastnictví, ochrana vlastnictví a držby
6. Věcná práva k cizí věci – služebnost, právo stavby, pacht, bytové spoluvlastnictví

Termín konání: 8. a 15. 6. 2018 od 10 hodin

Cena: 2 000,-Kč

Kurz je vhodný pro soudní překladatele a pro všechny, kteří mají o problematiku právního překladu zájem.

https://www.prf.cuni.cz/cz/download/1404056411/


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111