Juridikum pořádá 4.5. a 11.5. 2018 kurz Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Garant kurzu:

 JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. (katedra pracovního práva a práva soc. zabezpečení)

Cíl studia:

Cílem kurzu je seznámit posluchače s úpravní úpravou na ochranu osobních údajů jak v její obecné rovině (zák. č. 101/2000 Sb., obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů), tak z hlediska jimi vykonávaných činností a jimi zpracovávané agendy ( např. zveřejňování záznamů z jednání obecního zastupitelstva obce atp.). Výklad právní úpravy je doplněn o příklady z aplikační praxe, včetně odkazu na relevantní judikaturu a metodická doporučení jak Úřadu pro ochranu osobních údajů, tak evropských orgánů činných v této oblasti, to vše tak, aby posluchač získal potřebné znalosti pro odpovídající praktické uplatnění právní úpravy  při své úřední činnosti. Získané poznatky budou mj. procvičovány na případových studiích.                                                                                                                                          

    Organizace studia: Kurz je dvoudenní v rozsahu 14 hodin.

Obsahová náplň:

1. Úvod do problematiky

2. Prameny právní úpravy na ochranu osobních údajů a působnost pramenů ( zák. č. 101/200 Sb. a obecné nařízení o ochraně osobních údajů), včetně postavení v právním řádu České republiky

3. Základní pojmosloví ochrany osobních údajů (ve světle rozhodovací praxe vysokých soudů, mezinárodních soudních institucí a doporučení evropských orgánů)

4. Základní práva a povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, základní rámec zpracování osobních údajů, včetně příkladů z aplikační praxe.

5.  Vztah správce a zpracovatele osobních údajů

6.  Úřad pro ochranu osobních údajů a jeho působnost

7. Základní otázky předávání osobních údajů do třetích zemí

8. Ochrana osobních údajů v aplikační praxi územně správních celků – praktické příklady a případové studie

Termín konání : 4. 5. a 11. 5. 2018

    Forma výuky:

Přednášky a vypracování příkladů.

     Zakončení kurzu:

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Cena: 4 400,- Kč

     přihláškazde


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 6/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111